Mezinárodní konference
30. - 31. 10. 2008 | Brno, Výstaviště
Koberovy

PŘIHLÁŠENÍ PŘÍSPĚVKŮ

Uzávěrka pro příjem abstraktů byla 30. května 2008.

O akceptování Vašeho příspěvku Vás budeme informovat elektronickou poštou.
Autoři příspěvků přijatých do publikace konference obdrží informaci včetně pokynů pro zaslání konečných textů do 16. června 2008.

Uzávěrka plných textů příspěvků je 31. srpna 2008.

Na konferenci mohou být příspěvky prezentovány česky, slovensky nebo německy. Bude zajištěno simultánní tlumočení.

ODBORNÁ TÉMATA

PŘÍPRAVNÝ VÝBOR