Medzinárodná konferencia
30. - 31. 10. 2008 | Brno, Výstaviště
Koberovy

PRIHLÁSENIE PRÍSPEVKOV

Uzávierka pre príjem abstraktov bola 30. máj 2008.

O akceptovaní Vášho príspevku Vás budeme informovať elektronickou poštou. Autori príspevkov prijatých do publikácie konferencie dostanú ďalšie informácie vrátane pokynov pre zaslanie konečných textov do 16. júna 2008.

Uzávierka plných textov príspevkov je 31. august 2008.

Na konferencii môžu byť príspevky prezentované česky, slovensky alebo nemecky. Bude zaistené simultánne tlmočenie.

ODBORNÉ TÉMY

PRÍPRAVNÝ VÝBOR